Achievements in OLYMPIAD

 

 

 

 

S.No.

NAME

CLASS

1

SHIVAM TYAGI

VIII A

2

DEEPAK YADAV

VIII A

3

ATUL PRASAD

VIII A

4

SURAJ KUMAR

VIII A

5

ADARSH THAKUR

VIII A

6

MAYANK SHAKYA

VIII A

7

SHUBHAM SINGH

VIII A

8

PANKAJ S.

VIII A

9

SAROJ KUMAR

VIII A

10

SHLINI RAJPUT

VIII B

11

RITIKA RITU

VIII B

12

ABHISHEK MEENA

VIII B

13

SACHIN MORE

VIII B

14

SAURABH

VIII B

15

SACHIN S

VIII B

16

MOHIT KUKADIA

IX A

17

SAPNA MITTAL

IX A

18

RAHUL M.

IX A

19

ASHISH TANDON

IX B

20

SHIVAM KUSHWAHA

IX B

21

SURAJ KUMAR PARIDA

IX B

22

MIHIR SOYAM

IX B

23

SATENDER SINGH

IX B

24

TARUN YADAV

IX B

25

HONEY SRIVASTAV

IX B

26

AMAN KUMAR SINGH

IX B

27

SUNIL S.

IX B

28

KARTHIK RAJKUMAR

IX B

29

HARISH KAUSHIK

IX B

30

DEEPAK KUMAR

IX B

31

SOURONIL B.

IX B

32

UTTAM PRASAD

IX B

33

MINILD K. MALAKAR

IX B

34

SWAPNIL KATOLE

IX B

35

SONIKA CHOUDHARY

IX B

36

RUBAL ROCK

IX B

37

SANKALP N.

IX B

 

 

 

Sr No.

Name of the
participant

Class

State Rank

National Rank

Remarks

1.

PETULA MISHRA

02

95

2217

Awarded school topper
medal.

2.

YESH S SHIMPI

02

540

10025

 

3.

AVANISHA

02

206

4414

 

4.

SANARTH NAROLKAR

02

AB

AB

 

5

ANRAJ SRICHADA

02

562

10394

 

6

SHIV KUMAR

02

282

5712

 

7

SAHIL MANHAS

02

514

9633

 

8

PARTH RAJ SINGH

02

434

8108

 

9

ARPIT BHARDWAJ

02

497

9250

 

10

KUSHAL CHAKRABARTI

03

58

1291

 

11

DEBARGHO PANDEY

03

61

1429

 

12

BHAVYA JHA

03

952

17462

 

13

HARSHAM SHAH

03

249

4487

 

14

PARAM M HINGOO

04

233

4741

 

15

ASHISH S YADAV

04

208

4220

Awarded
school topper
medal.

16

SHEEBA  SALEHA

04

432

8644

 

17

CHETNA VERMA

04

234

4776

 

18

M VENKATESH

04

689

13070

 

19

RAJAN CHAUDHARY

04

883

16443

 

20

ABHINASH SIDDHARTHA

04

679

12928

 

21

JAINIL S BHATT

05

582

11601

 

22

TANMAY GOYAL

05

374

7962

 

23

KUNAL CHAUHAN

05

600

11942

 

24

AASTHA GAUTAM

05

658

13144

 

25

NAMAN YADAV

05

143

3141

 

26

PRIYANKA SHARMA

05

920

17596

 

27

JOLLY

08

419

9108

 

28

EKTA DAGUR

09

735

14081

 

29

PRIYANKA KASOTIA

08

679

13134

 

30

DEEPTI DEEPSHIKHA

08

237

5984

Awarded school topper
medal.

31

SANHITA  DAS

08

AB

AB

 

32

POOJA GREWAL

09

467

9516

 

33

SREEJA WARRIER

09

786

14451

 

34

ANJALI CHOUDHARY

09

923

17356

 

35

ABHIJIT DHANDHA

09

433

8530

 

36

SHUBHAM YADAV

10

234

5563

 

37

VIKRANT SINGH

10

166

3714

 

38

PINKESH

10

133

3186

 

39

PRAJAPATI YADAV

10

187

4439

 

40

DEEP UMESH
DWIVEDI

11

183

3084

 

41

K HARISH

11

AB

AB

 

11�TH NATIONAL SCIENCE OLYMPIAD

Sr.no

Name of the
participant

Class

State Rank

National
Rank

Remark

1

Petulla Mishra

02

329

5899

 

2

Prerna K

02

947

19441

 

3

Yesh S Shimpi

02

642

12828

 

4

Aakash Deep

02

428

8558

 

5

Avanisha

02

274

4854

Awarded school
topper medal

6

Samarth Narolkar

02

900

18070

 

7

 

 

 

S.No.

NAME

CLASS

1

SHIVAM TYAGI

VIII A

2

DEEPAK YADAV

VIII A

3

ATUL PRASAD

VIII A

4

SURAJ KUMAR

VIII A

5

ADARSH THAKUR

VIII A

6

MAYANK SHAKYA

VIII A

7

SHUBHAM SINGH

VIII A

8

PANKAJ S.

VIII A

9

SAROJ KUMAR

VIII A

10

SHLINI RAJPUT

VIII B

11

RITIKA RITU

VIII B

12

ABHISHEK MEENA

VIII B

13

SACHIN MORE

VIII B

14

SAURABH

VIII B

15

SACHIN S

VIII B

16

MOHIT KUKADIA

IX A

17

SAPNA MITTAL

IX A

18

RAHUL M.

IX A

19

ASHISH TANDON

IX B

20

SHIVAM KUSHWAHA

IX B

21

SURAJ KUMAR PARIDA

IX B

22

MIHIR SOYAM

IX B

23

SATENDER SINGH

IX B

24

TARUN YADAV

IX B

25

HONEY SRIVASTAV

IX B

26

AMAN KUMAR SINGH

IX B

27

SUNIL S.

IX B

28

KARTHIK RAJKUMAR

IX B

29

HARISH KAUSHIK

IX B

30

DEEPAK KUMAR

IX B

31

SOURONIL B.

IX B

32

UTTAM PRASAD

IX B

33

MINILD K. MALAKAR

IX B

34

SWAPNIL KATOLE

IX B

35

SONIKA CHOUDHARY

IX B

36

RUBAL ROCK

IX B

37

SANKALP N.

IX B